Kontrola WIOŚ cz. 2 – zarządzenie pokontrolne

Kontrola WIOŚ obligatoryjnie kończy się sporządzeniem protokołu kontroli. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w przypadku stwierdzenia określonych naruszeń, WIOŚ może podjąć szereg czynności: może wydać zarządzenie pokontrolne do…

Czytaj dalej Kontrola WIOŚ cz. 2 – zarządzenie pokontrolne