Konsorcjum wykonawców – o czym warto pamiętać przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne?

Skontaktuj się Wróć do bloga Konsorcjum wykonawców umożliwia wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego, czyli złożenie oferty wykonawcom, którzy samodzielnie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Przepisy Prawa zamówień…

Czytaj dalej Konsorcjum wykonawców – o czym warto pamiętać przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne?

Budowa spalarni – wybrane aspekty formalno-prawne – część 1 

Skontaktuj się Wróć do bloga Budowa spalarni odpadów komunalnych, czyli instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK), to w Polsce wciąż gorący temat. Spalarnie służą zagospodarowaniu kalorycznej frakcji odpadów i z…

Czytaj dalej Budowa spalarni – wybrane aspekty formalno-prawne – część 1 

Odmowa wydania decyzji środowiskowej

Odmowa wydania decyzji środowiskowej blokuje nam realizację przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa wymagana jest przy wykonaniu większości inwestycji oddziaływujących na środowisko. Bez uzyskania takiej decyzji – ani rusz. Nie mamy szans na…

Czytaj dalej Odmowa wydania decyzji środowiskowej

Zmiana stosunków wodnych z art. 234 Prawa wodnego – jak wygrać sprawę o zalewanie gruntu?

Zmiana stosunków wodnych jest jedną z powszechniejszych przyczyn sporów sąsiedzkich. O co chodzi? Co to jest ta „zmiana stosunków wodnych”? Mówiąc językiem powszechnym, zmiana stosunków wodnych to takie zakłócenie stosunków…

Czytaj dalej Zmiana stosunków wodnych z art. 234 Prawa wodnego – jak wygrać sprawę o zalewanie gruntu?

Transgraniczne przemieszczanie odpadów cz. 3. Przywóz odpadów z Ukrainy do Polski

Transgraniczne przemieszczanie odpadów z Ukrainy do Polski jest prawnie dopuszczalne i dość powszechne. Ukraina nie należy to UE, jest jednak stroną Konwencji Bazylejskiej, która w sposób ogólny reguluje kwestie transgranicznego…

Czytaj dalej Transgraniczne przemieszczanie odpadów cz. 3. Przywóz odpadów z Ukrainy do Polski