Zamówienia in-house według art. 214 Pzp

Skontaktuj się Wróć do bloga Zamówienia in-house – w skrócie – umożliwiają samorządowi (gminie, miastu) powierzenie bez przetargu swojej spółce komunalnej określonego zamówienia, którym najczęściej jest świadczenie usług transportu publicznego…

Czytaj dalej Zamówienia in-house według art. 214 Pzp

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Skontaktuj się Wróć do bloga Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w obliczu rosnących kosztów wykonania zamówienia publicznego może okazać się jedynym ratunkiem przed poniesieniem straty. Koszty realizacji zamówienia są wyższe niż zakładałeś,…

Czytaj dalej Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Konsorcjum wykonawców – o czym warto pamiętać przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne?

Skontaktuj się Wróć do bloga Konsorcjum wykonawców umożliwia wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego, czyli złożenie oferty wykonawcom, którzy samodzielnie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Przepisy Prawa zamówień…

Czytaj dalej Konsorcjum wykonawców – o czym warto pamiętać przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne?

Budowa spalarni – wybrane aspekty formalno-prawne – część 1 

Skontaktuj się Wróć do bloga Budowa spalarni odpadów komunalnych, czyli instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK), to w Polsce wciąż gorący temat. Spalarnie służą zagospodarowaniu kalorycznej frakcji odpadów i z…

Czytaj dalej Budowa spalarni – wybrane aspekty formalno-prawne – część 1 

Odmowa wydania decyzji środowiskowej

Odmowa wydania decyzji środowiskowej blokuje nam realizację przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa wymagana jest przy wykonaniu większości inwestycji oddziaływujących na środowisko. Bez uzyskania takiej decyzji – ani rusz. Nie mamy szans na…

Czytaj dalej Odmowa wydania decyzji środowiskowej

Zmiana stosunków wodnych z art. 234 Prawa wodnego – jak wygrać sprawę o zalewanie gruntu?

Zmiana stosunków wodnych jest jedną z powszechniejszych przyczyn sporów sąsiedzkich. O co chodzi? Co to jest ta „zmiana stosunków wodnych”? Mówiąc językiem powszechnym, zmiana stosunków wodnych to takie zakłócenie stosunków…

Czytaj dalej Zmiana stosunków wodnych z art. 234 Prawa wodnego – jak wygrać sprawę o zalewanie gruntu?